Freshly Prepared Asian Street Food

SE Asian Chinese Restaurant Serving Cantonese Noodle Soup and Rice • Hu Tiêú Mì và Cơm

Chinese Noodles Soup

Rice+Noodles Asian Kitchen invites you to our Southeast Asian Chinese Street food and Noodles house in Campbell, California where you can refuel, celebrate and explore Asian street food culture. Our warm and welcoming Chinese restaurant kitchen is conveniently located in Campbell within the Silicon Valley close to Saratoga, Los Gatos, Santa Clara, San Jose, Cupertino, Almaden Valley, West Valley and Willow Glen.

Story

A long time ago when I was a teenager back in my home town Saigon, there was a noodles stand in an alley several blocks away from where I lived. This stand made very good noodle soup, so much so, that the taste still remains in my memory today.

Ever since I moved into the Bay Area, I had been searching for a noodles house that would satisfy my memory. After thirty years, I still could not find one. So I decided to team up with several good friends with Asian cuisine culinary backgrounds, who share the same passion as I do, to form a noodle house that provides the true taste of Southeast Asian Cantonese style noodle soup. If we can earn a smile from your first sip, that would be our greatest reward.

记得曾经少年的那一段日子,隔我家数条街的一条巷子里, 有一家非常好吃的麵档, 那种美味一直停留在我的脑海里. 数十年以來我一直在尋找那段美好的回味, 未如所愿, 終於决定組合好友幾個, 要把麵食的古早味重现給湾区同好. 只要贏得你喝上第一口湯, 发出会心的微笑, 那就是我們所努力的目标.

Khi xưa lúc còn là một thiếu niên sống ở Chợ Lớn, tôi thường ăn hủ tiếu mì ở một cái sạp không xa nhà tôi mấy. Nước lèo ở sạp này rất là ngon. Ngon đến nổi giờ này tôi vẫn nhớ mùi hương vị đó.

Từ khi tôi định cư vùng Bay, tôi đi mọi nơi để tìm kiếm mùi hương vị của tô mì hôm xưa. Tiếc là sau 30 năm tôi vẫn chưa tìm được. Vì vậy, tôi quyết đinh cùng mấy người bạn ưa thích hu tiếu mì, mở một tiệm mì, mang đến cho quý khách một hương vị quê hương. Nếu banh ăn rồi và tưởng nhớ lại một tô hu tiếu mì Triều Châu ngon năm xưa ở Chợ Lớn, đó là niềm vui nhất cho người say mê hủ tiếu mì như tôi.